స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి – 18/09/2019 (1772* వ రోజు)

Group

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం.

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1772* వ నాటి గ్రామ సుందరీకరణం.

నలుగురు కాలనీ వాసులతో సహా 37 మంది స్వచ్ఛ సుందర కార్యకర్తల కృషితో సన్ ఫ్లవర్ పాఠశాల ఎదురు దారి పూర్తిగా, ఉత్తర దిశలోని రోడ్డు సగం వరకు ఈ రోజు ఉదయం 4.00-6.05 నిముషాల మధ్య శుభ్ర పడింది. నిన్నటి కన్నా మరింత చురుకగా, సంతృప్తి కరంగా ఈ రోజు స్వచ్ఛ చర్యలు సాగినవి.

– సుమారు 20 మంది కత్తులతో రోడ్డు కిరుప్రక్కల డ్రైనును, దారిని కూడ మూసివేస్తున్న పిచ్చి మొక్కల్ని, అన్ని రకాల తుక్కును, ప్లాస్టిక్ కవర్లను, ఖాళీ సీసాలను నరికి-పీకి-ఏరి-ఊడ్చి-గుట్టలు చేసి ట్రాక్టర్ లోకి ఎక్కించి, చెత్త కేంద్రానికి తరలించారు. ఒక ప్రక్క చిరు వానతో, మరొక వంక స్కూలు వ్యర్ధాలు నిండి, కంపు గొటుతూ, దోమలు కదులుతున్న ఈ వేకువలో, తమ స్వార్ధానికి కాక, ఊరి జనుల స్వస్తత కోసం గంటన్నర పాటు చెమటలు చిందించిన ఈ ఆదర్శ శ్రామికుల్ని, నేను-మీరు-మనం ఎంతగా అభినందించాలి? ఎంతగా అనుసరించాలి?

– ఐదారుగురు మాత్రం స్కూల్ ప్రహరీ దాటి రోడ్డు దాక పెరుగుతున్న చెట్ల కొమ్మల్ని  ట్రిమ్ చేసి, దారిని విశాలం చేశారు.

– ఈ అన్ని రకాల చెత్తను ప్రోగు చేసి, ట్రాక్టర్ కెత్తిన ఐదారుగురు, అంతిమంగా చీపుళ్లతో దారిని ఊడ్చిన నలుగురు అనుసరణీయులు.

  – స్కూల్ ప్రహరీ వెలుపల డ్రైను ప్రక్క చదును చేసి, సుందరీకరణ బృందం వారు అక్కడ పూల మొక్కలు పెట్టె ఆలోచన చేస్తున్నారు.

సన్ ఫ్లవర్ కాలనీ కి చెందిన పెద్దలు శ్రీ నూకరాజు గారు ఆశీర్వచన పూర్వకంగా ఈ స్వచ్ఛ కృషిని అభినందించి ముమ్మారు గ్రామ స్వచ్ఛ సుందర సంకల్ప నినాదాలను పలికి, కార్యకర్తలందరితో పలికించి, 6.25 నిముషాలకు నేటి మన గ్రామ కర్తవ్యాన్ని ముగించారు.

  రేపటి మన స్వచ్ఛ బాధ్యతల నిర్వహణ కోసం 4.00 కు సన్ ఫ్లవర్ పాఠశాల వద్ద కలుసుకొందాం.

– ఈ రోజు 10.00-12.50 మధ్య ముత్యాల లక్ష్మి గారి మనుమరాలిని ఆశీర్వదించేందుకు షాదీ ఖానా వద్దకు పోదాం.

గొప్ప ఆనవాయితి.

ఈ సమాజమున చూడని ఈ కొంచెం నిజాయితి

వ్యక్తులందు లుప్తమైన ‘ పరుల కొరకు శ్రమ నిరతి’

తన సమయం తనకె గాక గ్రామానికె అర్పించుట

స్వచ్ఛ చల్లపల్లి సైన్య సభ్యుల ఆనవాయితి!

 

– నల్లూరి రామారావు

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్త మరియు

సభ్యులు – మనకోసం మనం ట్రస్టు

బుధవారం – 18/09/2019

చల్లపల్లి.

1సన్  ప్లవర్ కాలని వద్ద2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 29 31 35

34

Powered by Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *