13.01.2021....           13-Jan-2021

         ఆ మూల సూత్రమె మహాదర్శం!

శ్రమే ఉద్యమ మూలస్తంభం-శ్రమ విరాళమె మూల సూత్రం

ధనం-కీర్తి-పదవిలాలస త్యాగ గుణమే ప్రధమ సూత్రం

జనం ఇంతగ చొరవ చూపుట-సహకరించుటె అద్భుతం

రెండువేల దినాల స్వచ్చోద్యమం జగతికి మహాదర్శం!