25.09.2021....           25-Sep-2021

           ఇట్టి వాళ్ళకె నా ప్రణామం 13


బాహ్య మల సర్జనలు మానిపి, మరుగు దొడ్లకు నాంది పలికి,

వీధి కుఢ్యము లందగించీ, దేవళాలను బాగుపరచీ,

సత్ప్రవర్తన-సచ్చరిత్ర తొ జనుల మనసులు మార్చి గెలిచి, సు

దీర్ఘ కాలం ఉద్యమించిన ధీరులందరికీ ప్రణామం!