06.10.2021....           06-Oct-2021

           ఈ మహాత్ములకే ప్రణామం – 21

 

దివారాత్రములదే చింతన గ్రామ సొగసుల కథే భావన

ఇందరిందరు కార్యకర్తలు సహకరించిన ఊరి పెద్దలు

ఉద్యమంబును నడపు నేతలు ఉండు గ్రామమె చల్లపల్లిని

పేరు తెచ్చిన వారి కెల్లను పేరు పేరున నా ప్రణామం!