10.10.2021....           10-Oct-2021

        ఈ మహాత్ములకే ప్రణామం – 25

 

వారు వీరను భేద మెంచరు- వ్యర్థ ప్రస్తావనలు చేయరు

రాజకీయపు రంగు లుండవు- రచ్చ రాచ్చా వేశముండదు

కేవలం గ్రామాభ్యుదయమే- కేవలం ఒక మనః తృప్తికె

కట్టుబడి కృషి చేసి గెలిచిన కార్యకర్తకు తొలి ప్రణామం!