17.10.2021....           17-Oct-2021

   ఈ మహాత్ములకే ప్రణామం  29

 

 ఎన్నాళైనా ఆగని ఈ స్వచ్ఛ శ్రమదానం

ఊరు బాగుపడేదాక ఉద్యమించి ప్రతిదినం

ఈ వినయం- ఈ సహనం – ఈ శ్రమజీవన తత్త్వం

ఎప్పటికీ ఆదర్శమే - ఈచరితకు ప్రణామం!