24.11.2021....           24-Nov-2021

 

         ఆరుగాలం - ఎనిమిదేళ్లూ.

తీసుకొనుటే తప్ప ఇవ్వని తీరు మార్చిన ధన్యజీవులు

 

ఎనిమిదేళ్లుగ - ఆరుగాలం స్వార్థ మెరుగని స్వచ్ఛ వీరులు

వారి వలనే మేలు పొందుచు వాళ్ల నెట్టుల విస్మరింతువు?

అనుసరింపుము - అనుకరింపుము స్వచ్ఛ సైన్యం అడుగుజాడలు!