04.08.2022....           04-Aug-2022

                     సందేహ వలయం

వేల దినముల గ్రామ సేవల వినుత భావన గెలుస్తుందా!

శ్రమవినోదం రహిస్తుందా! స్వచ్ఛ ఒరవడి నిలుస్తుందా?

యువతరం దాన్నందుకొని అత్యున్నత స్థితి చేరనుందా!

గ్రామ మందీ క్రొత్త సంస్కృతి గత చరిత్రగ మిగులనుందా!