06.12.2022....           06-Dec-2022

       మన శ్రమదానోద్యమం:

ఊరిజనుల మార్పు కొరకుఊరు మెరుగు పరచేందుకు

బ్రతిమాలీ - బామాలీ పదేపదే విసిగించీ

గ్రామస్తుల కదిలించే ఘన ప్రయత్నమాగలేదు

ఆశించిన అంచనాల కతి దవ్వున నిలువలేదు!