04.06.2023....           04-Jun-2023

        సమాజ ప్రతిబింబమనబడు!

జనపదాలకు మార్గసూచిక ! దైహికంగా బలం చేరిక!

స్వాదుతత్త్వపు - సోదరత్వపు సమాశ్వాసన ముఖ్యవేదిక !

వీధులందే విజ్ఞులిందరి - పెద్దలందరి శ్రమల కూడిక!

సమాజ ప్రతిబింబమనబడు చల్లపల్లి స్వచ్ఛ వేడుక!