07.06.2023 ....           07-Jun-2023

         దశాబ్దాలె పట్టవచ్చు!

పట్టవచ్చు నొకో మారు పదేళ్లైన ఒకో పనికి

క్షుణ్ణంగా ఒక ఊళ్లో శ్రమ సంస్కృతి మప్పేందుకు

అదీ గాక శ్రమదానం ఐచ్ఛికమైనందు వల్ల

గ్రామస్తుల కదలికలకు దశాబ్దాలె పట్టవచ్చు!