08.06.2023....           08-Jun-2023

        దశాబ్దాల నిరీక్షణకు

స్వయం సమృద్ధ శ్రమ సంస్కృతి జనంలోన ఇంకేందుకు

పది కాలాలీ గ్రామం పచ్చగ వర్ధిల్లేందుకు

ఎన్నేళ్లైన పట్టవచ్చు ఈ గ్రామ సముద్ధరణకు

శ్రమదాతలు సంసిద్ధులె దశాబ్దాల నిరీక్షణకు!