Daily Updates

12/07/2020...

ఒక్కసారికి వాడేసే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   (12.07.2020) వ అనగా – 2070*వ నాటి ఆదర్శం!               ఔను మరి – నా దృష్టిలో ఈ సుదీర్ఘ స్వచ్చోద్యమకారుల నిర్విరామ 2070 దినాల చల్లపల్లి గ్రామ స్వచ్చ – శుభ్ర – హరిత - సుందరీకరణ మహా ప్రయత్నం నిశ్చయంగా ఆదర్శమే! 20 - 12 – 2013 నాటి తొలి దశలోను, 12.11.2014 నాటి మలి దశ నిర్మాణాత్మక – నిస్వార్ధ శ్రమదాన ఉద్యమంలోను – ఉభయ దశల్లో అడుగడుగునా ఎదురైన కొందరు ...

Read More

11/07/2020...

ఒక్కసారికి వాడేసే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   11.07.2020 వ నాటి శ్రమ సుందర జాడలు!               వర్షం చల్లపల్లి మీద మితిమీరిన ప్రేమను కురిపిస్తున్న నేటి వేకువ – అంతకన్నా ఎక్కువ అభినివేశమే ఉన్న స్వచ్చ కార్యకర్తలు అమరావతి రాజభవనం దగ్గరికి సకాలంలో చేరుకొన్నారు. కాని, గట్టి వర్షం ఆగే దాక – కొంత సమయం వేచియుండి – చిట్టి వానలోనే పనికి దిగి – 4.35 – 6.15 సమయాల నడుమ ఈ 18 మంది బృందం తన లక్ష్యాలను చేరుకొ...

Read More

10.07.2020...

 ఒక్కసారికి వాడేసే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   10.07.2020 వ నాటి రహదారుల – పూదోటలు               నేటి చల్లని శుభోదయాన – పెదకళ్లేపల్లి బాటలోని మేకల డొంక సమీపాన – చల్లపల్లి పంచాయతీ పరిధిలోన - 16 మంది స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లికి చెందిన శ్రమదాతల కృషి 4.00 – 6.05 సమయాల నడుమ కృతార్ధమైంది. వాస్తవానికిదంతా నిన్ననే జరగవలసిన పని. ఎడతెగని భారీ వాన నిన్నటి పూల మొక్కల స్థాపనావిధులకు అడ్డు తగిలి నేటికి బదిలీ అయింది!               ఈ 16 మంది గ్రామ సమాజ హితాభిలాషుల...

Read More

09.07.2020...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం. 09.07.2020               గత అర్ధరాత్రి నుండి పెళపెళ ఉరుములతో – తెరలు తెరలుగా భారీ వర్షం కురిసి కురిసి కలిగించిన అంతరాయం కారణంగా నేటి ఉదయం స్వచ్చ చల్లపల్లి శ్రమదాన కార్యక్రమానికి వెళ్ళడం కుదరలేదు. స్వచ్చ సైనికుల దగ్గర మిగిలిపోయిన కొద్దిపాటి పూల మొక్కలకు తోడు మూడు నాలుగు రకాల – సుమారు 300 పూల మొక్కలను తాతినేని రమణ గారి నుండి, ఇతర చోట్ల నుండి తెప్పించినవి ఇకపై స్వచ్చ చల్లపల్లి వివిధ వీధులలోనూ, క...

Read More

08.07.2020...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   08.07.2020 వ నాటి పునః – సుందరీకరణలు             ...

Read More

03.07.2020...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం. 03.07.2020 వ నాటి రహదారుల వృక్ష పొందిక.             నిన్నటితో కరోనా విఘాత స్వచ్చ చల్లపల్లి శ్రమదానం ముప్పది రోజులు ఆగినట్లే. ఐతే ఈ నాటి నిర్మల ఉషోదయంలో ఐదుగురు కార్యకర్తలు గంగులవారిపాలెం రోడ్డులోని సుమారు 30 చెట్ల కొమ్మలుకొన్ని కరెంటు తీగల దాక పెరిగిపోతుండటం గమనించి, విద్యుత్ శాఖ వారి కళ్ళు, కత్తులు వాటి మీద పడక ముందే జాగ్రత్త వహించారు.             వేకువ 4.00 గంటలక...

Read More

04.07.2020...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   04.07.2020 వ నాటి ప్రయత్నాలు!               నేటి వేకువ ఎడతెగని వర్షకారణంగాను, ముందే – కార్యకర్తల సమిష్టి నిర్ణయానుగుణంగాను – 30 దినాల స్వచ్చోద్యమ విరామ నిబంధన వల్లనూ పాగోలు రోడ్డులో పూల మొక్కలు, చెట్లు నాటవలసిన కార్యక్రమం జరగలేదు.               ఇద్దరు కార్యకర్తలు మాత్రం పాగోలు, పెదకళ్లేపల్లి మార్గాలను పరిశీలించి, ఎక్కడెక్కడ చెట్ల, ప...

Read More

07.07.2020...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   07.07.2020 వ నాటి హరిత – పూల సుందరీకరణ             ఈ వేకువ 4.15 కు మొదలైన గ్రామ రహదార్ల హరిత...

Read More

06.07.2020 ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   నేటి ముచ్చట్లు               ఈ నాటి వేకువ జామున – 4.09 నిముషాల సమయంలో మహాబోధి పాఠశాల ప్రవేశ ద్వారం దగ్గరకు పూర్తి సన్నద్...

Read More

2063* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.           కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి కారణంగా స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం నిన్నటి నుండి ఒక నెల పాటు ఆపాలని తీసుకొన్న నిర్ణయం తెలిసిందే! అయితే అవకాశం ఉన్నప్పుడు పాగోలు రోడ్డులోను, శివరామపురం రోడ్డులోను, బస్టాండ్ లోను మొక్కలు నాటాలని నిర్ణయం జరిగింది. ...

Read More

2060* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ఏ ప్లాస్టిక్ వస్తువులనూ వాడనే వాడం.   2060* వ నాటి భార హృదయాల వీడుకోలు ఉద్విగ్నతలు!             మనం చూస్తూనే ఉంటాం – మన సమాజంలో ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>