పర్యావరణం & పరిరక్షణ

29.12.2022 ...

                 నా ప్రణామం -183 అడుగడుగునా హరిత వనములు - అణువణువునా స్వచ్ఛ దీప్తులు భావితరముల భద్రతకు తగు బాట పరచే భవ్య ఊహలు గల సమగ్ర గ్రామ ప్రగతికి కార్యసాధక ధర్మవీరులు – ...

Read More

ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?...

 ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?   1. అన్ని ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నిషేధించగలమా?               లేదు. ప్లాస్టిక్ తో చేయబడి మళ్ళీ మళ్ళీ వాడగలిగే సెల్ ఫోన్లు, లాప్ టాప్ లు, కుర్చీలు, కళ్ళజోళ్ళు, టేబుళ్లు, బెంచీలు, బక్కెట్లు, మగ్గులు, దువ్వెనలు వగైరా అనేక వస్తువు...

Read More
[1]