పర్యావరణం & పరిరక్షణ

ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?...

 ప్లాస్టిక్ వ్యతిరేక కార్యక్రమం ఎలా ఉండాలి?   1. అన్ని ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నిషేధించగలమా?               లేదు. ప్లాస్టిక్ తో చేయబడి మళ్ళీ మళ్ళీ వాడగలిగే సెల్ ఫోన్లు, లాప్ టాప్ లు, కుర్చీలు, కళ్ళజోళ్ళు, టేబుళ్లు, బెంచీలు, బక్కెట్లు, మగ్గులు, దువ్వెనలు వగైరా అనేక వస్తువు...

Read More
[1]