Daily Updates

2792* వ రోజు ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు! 2792* వ వీధి సంస్కరణ ప్రక్రియ కూడా – షరామామూలే!           అనగా - నిన్నటి వలే 22 + 3గ్గురే! కాకపోతే ఇది – గురువార(8.6.23)మనుకోండి - అదే మునసబు బజారు దగ్గర 4:15 కే దర్శనమిచ్చిన తొలి కార్యకర్తలూ, నిన్నటి ఉదయం వలెనే కాస్తంత మర్యాదగా కనిపించిన వాతావరణమూ!           తెల్లారి, బారెడు పొద్దెక్కాక - 6:20 సమయంలో - నేటి శుభ్ర - సుందరీకృత ప్రదేశం పట్టిపట్టి కాక - పైపైన చూసే వాళ్లకు – ‘ఈ 20 కి పైగా కార్యకర్తలు – 30 - 40 పని గంటల్లో ఉద్ధరించింది ఈ 70/80 గజాల 2 వీధుల్నేనా?’ అనిపించొచ్చు! కాని, అలా తలపోసే వాళ...

Read More

2791* వ రోజు ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు! 2791* వ వీధి పారిశుద్ధ్య వివరాలకు స్వాగతం!           ఆంగ్ల కాలమానమునుబట్టి ఈ బుధవారపు (07.06.2023) వేకువ 4.30 కు కాక - 4.18 కే - ఇంచుమించుగా నిన్నటి – బందరు రాదారి యందే ఆ కృషి ప్రారంభమయ్యెను! ప్రారంభకులు ఏడెనిమిది మందే కావచ్చు గాని – ప్రమేయమున్న కార్యకర్తలందరి సంఖ్య ఇరువదిన్నొక్కటీ, అందుకదనముగా ఇద్దరు ట్రస్టు కార్మికులున్నూ!           ఇక ఊరికి పనికొచ్చే నేటి పని వివరములందురా? వానికేమి - ఎన్ని పేజీలైనను నిండును! ఐననూ - రాసి కన్న వాసే ముఖ్యము గానూ, పారిశుద్ధ్య కార్మికుల చిత్తశుద్ధే  ప్రముఖము గాను భావిం...

Read More

2790* వ రోజు...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు! ఇంకొక వేకువ రిస్కీ శ్రమదానం - @2790*           “పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడు - దానం కొద్దీ మంచి బిడ్డలు” అనేది ప్రాదెనుగు సామెతైతే – “కార్యకర్తల కష్టం కొద్దీ చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - శుభ్రతలూ, ప్రజల స్పృహ...

Read More

2789* వ రోజు....... ...

పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు! రెస్క్యూ దళ సభ్యుల 2789* వ నాటి ఉరుకులు!           సోమ - మంగళవారాల్ని తమ గ్రామ భద్రతా పనులకు కేటాయించుకొన్న వాలంటీర్ త్రిమూర్తులూ, ‘మిము వీడని...

Read More

2788* వ రోజు..........

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? 2788* వ వేకువ స్వచ్చ కార్యకర్తల చొరవ!         అది చొరవో తెగువోగాని కార్యకర్తలు మొత్తం 35 మంది. ఆదివారం (4.6.23) కావడమూ – శుభ కార్య క్రమాలు లేక పోవడమూ కారణాలేమో తెలీదుగాని ఇందరు కష్ట జీవులు హడావుడి పడక తాపీగా, స్థిమితంగా కళాశాల ముఖ ద్వారం నుండి  సన్ ఫ్లవర్ / మునసబు వీధి దాకా - బందరు దారి కిరు ప్రక్కలా నచ్చిన విధంగా శుభ్ర పరుచుకు పోయారు.        ...

Read More

2787* వ రోజు..........

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వద్దనే వద్దు? వేకువ 4:18 నుండే శనివారం నాటి వీధి పారిశుధ్యం - @2787*           స్థలం - బందరు దారిలోని 6 వ నంబరు కాల్వ - రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం - ఉత్తరంగా పని చేయని వడ్లమర దాక! పారిశుద్ధ్య కార్మికుల అవతారమెత్తింది 25 మంది రకరకాల నేపథ్యం ఉన్న మూడూళ్ల వ్యక్తులు! ...

Read More

2786* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడుటేల? కళ్లెదుటి అరుదైన 2786* నాళ్ల స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమం           2-6-23 - శుక్రవారపు సుప్రభాత పూర్వ శ్రమదానం సంగతి అది! వెగటు పుట్టక - చీదరించుకోక - దిక్కుమాలిన ఎంగిళ్లనూ, వీధి కశ్మలాలనూ కష్టంతోనైనా ఇష్టంగా, ఒకానొక స్ఫూర్తిమంత్రంగా, సమకాలిక సమ సమాజ...

Read More

2785* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడుటేల? స్వచ్చోద్యమ  పనిదినాల సంఖ్య నేటికి 2785*           ఇది గురువారం - జూన్ మాసపు(01.06.2023) తొలివేకువ;  పాల్గొన్న పనిమంతులు 24 మంది; 4.19 నుండి 6.06 సమయం 1 వ వార్డుకు చెందిన బాలికల వసతిగృహం, శ్మశానవాటిక దారులు;  అన్నిరకాల చెత్తలు కలిపి పెద్ద ట్రక్కు నిండుగా! వసతి గృహ సిబ్బందో - సమీప గృహస్థులో- ప్రక్కన గొడ్ల చావిళ్ల వారో - అటుగా పయనించిన సుమారు వందమందో... ఏ ఒక్కరూ తమ ఊరి వార్డు బా...

Read More

2784* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడదగునా? 2784* వ వీధి శుభ్ర - సుందరీకరణ ప్రయత్నం!           ఈ బుధవారం వేకువ (31.05.2023) 24 మంది శ్రమదాతలది తనివితీరా వ్రాయాలంటే - ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కొక చరిత్ర! చల్లపల్లి స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమ మనేది ఒకానొక సామూహిక - సంఘటిత కృషి కనుక వ్యక్తిపరంగా వ్రాయడం కుదరటం లేదు!           నేటి శ్రమదాన ప్రారంభోత్సవం మరీ 4.17 కే - బైపాస్ వీధిలో వడ్లమిల్లు వీధి కలిసే చోటు నుండి నవగ్రహ కార్యకర్తలతో జరిగి - రెండు డజన్ల మందితో 6.08 నిముషాలకు ముగిసింది. అది సుమారు 100 - 120 గజాల - రెండు వీధులకు విస్తరించింది. ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>