Daily Updates

2958 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు వాడుతూనే ఉండాలా? విజయవంతమైన శ్రమదానం - @ 2958* శనివారం (2-12-23) వేకువ 4.20 - 6.14 ల మధ్య – 31 మంది తమ ఊరి సంక్షేమం కోసం చేసుకొన్న వీధి పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమమది. 6 వ నంబరు పంట కాల్వ హద్దుగా - బందరు రహదారిలో – పింగళి వారి కళా నర్సింగ్ హోమ్ దాక సాగించిన శుభ్ర - సుందరీకరణ ప్రయత్నం అభివందనీయం! ఉడత్తు సోదరుల ఆర్థిక సౌజన్యంతో నియమించిన కార్మికుడు ఈ 200 గజాల వీధిని ఠంచనుగా ప్రతి వేకువా శుభ్రపరుస్తున్నందున ఈ వీధి చాల వరకు బాగా కనిపిస్తున్న మాట నిజం! ఐతే - పండ్ల, టిఫిన్ బండ్ల, ఇతర తినుబండారా...

Read More

2957 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకెన్నాళ్లు వాడుదాం? ప్రస్తుత పని దినం 2957*వది! అనగా - అది డిసెంబరు తొలి దినం - శుక్రవారం నాటిది , దాని పని వేళ 4.17 – 6.20 కనుక, నికరంగా 30 మందిది కాలం కొలతతో ఐతే 50 పని గంటలూ, స్ఫూర్తి కొలతైతే నావల్ల కానిది! మరొకమారు ఈ శ్రమ (దానం అనాలో, వేడుకనాలో -) గంగులవారిపాలెం దారిలోని సన్ ఫ్లవర్ అడ్డ బాట కేంద్రంగానే జరిగింది. నిన్నటి వేకువ ఈ సిమెంటు బాటకు దక్షిణాన కొంత భాగం తమ నుండి తప్పించుకొనగా - గుర్తుపెట్టుకొని మరీ డజను మంది ఆలోటును పూరించారు. ...

Read More

2956 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకెన్నాళ్లు వాడుదాం? శ్రమదాన వికాసం - @2956* గురువారం (30.11.23) వేకువ కార్యకర్తల శ్రమ గంగులవారిపాలెం వీధిలోదే గాని, ప్రొద్దు తిరుగుడు వారి అడ్డబాటంతటా - ఆర్చి దాక పరచుకొన్నది. ప్రాత కార్యకర్తల్తప్ప - ఇంకొక్క ఆస్పత్రి ఉద్యోగిని తప్ప - ఆ కాలనీ వారెవ్వరూ తొంగిచూడనే లేదు! నేటి శ్రమదాతల సంఖ్య 34, కడియాల భారతి గారి అభ్యర్ధనతో - 200 గజాల సిమెంటు దారికి కాలుష్యం నుండి విముక్తి! ఉన్నంతలో ఈ వీధి కొంత సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఈ తూర్పు - పడమరల బాటకు ఉత్తర దక్షిణాల్...

Read More

2955 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకెన్నాళ్లు వాడుదాం? 2955* వ వేకువ శ్రమదాన సంగతులు! కార్తీక బుధవార (29-11-23) మైతే, కొందరు కార్యకర్తల శ్రమ మరీ 4:09 కే మొదలై వాళ్ల సంఖ్య నెమ్మదిగా 27 కు పుంజుకొని - 3 చోట్ల - మూడు రకాలుగా 6.08 నిముషాలగ్గాని ముగియ లేదు! 4.30 నుండి 6.00 దాక పని వేళగా పొడిగించుకున్నా – అది కాస్తా ముందుకు జరుగుతూపోతున్నది! కార్యక్షేత్రం మళ్లీ బెజవాడ బాట నుండి గంగులవారిపాలెం బాటకు మారింది. ఈ వేకువ ముప్పేటగా జరిగిన శ్రమదాన సమాచారమిది : 1) సుందరీకర్తలనబడే అరేడుగురు పూల మొక్కల స్పెషలిస్టులు బందరు ...

Read More

2954 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకెన్నాళ్లు వాడుదాం? 2954* వ నాటి వీధి పారిశుద్ధ్యం! సదరు వీధి విజయా కాన్వెంట్ - ప్రభుత్వాస్పత్రి నడిమిది, శ్రమ 3 నాళ్లుగా పట్టు వదలని రెస్క్యూ టీం అనబడే కొందరు కార్యకర్తలది, ఆదివారం నుండీ వేకువనే వచ్చి ఈ ఆరేడుగురెక్కడి వారో- ఎందుకు కష్టించి – ఏం సాధించారో – పట్టించుకోని నిర్లక్ష్యం ఆ వీధి నివాసులది. ఇంతకీ ఈ ప్రస్తావన తొమ్మిదేళ్ల పైబడి జరుగుతున్న గ్రామ స్వచ్ఛ - సుందర – శ్రమదానోద్యమానిది! ఆదివారం వేకువ 4.00 కు ముందూ, ఈ మంగళవారం ఉదయం 6.20 తదుపరీ ఈ వీధ...

Read More

2953 వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకెన్నాళ్లు వాడుదాం? రెస్క్యూ టీమ్ వారికి ఎందుకింత శ్రమ? - @2953* అనే ప్రశ్న నాది కాదు - కొందరు గ్రామ సహృదయుల సందిగ్ధం! “సేవలు చేయొచ్చు గాని - మరీ ఇన్ని వేల రోజులు వానల్నీ – చలీ, మంచుల్నీ తట్టుకొని ఈ ‘మానుషరూపేణా’ గ్రామ సేవకుల శ్రమ సఫలీకృతమా, ఊరి జనులు కొందరి నిర్లక్ష్య నిర్వాకం వల్ల బూడిదలో పోస్తున్న పన్నీరా?” అని సదరు సానుభూతి పరుల శంకలు! ఈ సోమవారం (27-11-23) బ్రహ్మముహూర్తంలో - ప్రభుత్వాస్పత్రి వీధిలో అలాంటి కష్టతర బాధ్యతలకు ...

Read More

2952* వ రోజు .........

    పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు తక్షణం మానేద్దాం!                                మళ్ళీ బెజవాడ రోడ్డుకు మారిన శ్రమదానం- @2952*                          26-11-23-ఆదివారం 2 కారణాల వల్ల శ్రమదాన స్థలం మార్పు. ...

Read More

2951* వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు తక్షణం మానేద్దాం! 2951* వ వేకువ సమయపు శ్రమదాన సిత్రాలు! ఆ ‘సిత్రాలు’ శనివారం - 25-11-23 నాటివి; ఎక్కడో శ్రీకాళహస్తి నుండి చల్లపల్లికి చుట్టం చూపుగా వచ్చిన వ్యక్తితో సహా 35 మందివి; తెల్లారగట్ల - 4.13 నుండి 6.07 దాక తప్పనిసరి తద్దినంగా కాక - ఒక వేడుకగా – ఉన్న ఊరి పట్ల అంకితభావంతో జరిగినవి, విసుగూ విరామం లేకుండ తొమ్మిదే...

Read More

2950* వ రోజు ...... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమయ్యే - కేవలం ఒక్కసారికే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు తక్షణం మానేద్దాం! 2950* పని దినాల స్థాయిలో చల్లపల్లి శ్రమదానం! అది కార్తీక శుక్రవారం(24-11-23) నాటి శ్రమ రోజుల సంఖ్యైతే - పని బుద్ధిమంతుల సంఖ్య నిన్నటికన్నా కాస్త తగ్గి, 27 గా ఉన్నది. యధాప్రకారంగానే వాళ్లు చేరుకొని వీధి పనులు మొదలెట్టింది గంగులవారిపాలెం బాటలోని సన్ ఫ్లవర్ కాలనీ రోడ్డు వద్ద నుండే! పనికి అర్హత పొందిన స్థలాలు రెండు - కాలనీ బాట - కొలిమి మేస్త్రీ గారి ఇంటి నడుమ 100 గజాలలోనూ, ఇక్కడికి దూరంగా మురుగు కాల్వ వంతెన ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>