Daily Updates

2158* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!     స్వచ్ఛ చల్లపల్లి స్వగ్రామ నిర్మాతల 2158* వ నాటి శ్రమ సౌందర్యం.   మార్చి నెల 26 (శుక్రవారం) వ రోజు వేకువ ...

Read More

2159* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   స్వగ్రామ హిత శ్రమదానంలో  2159* వ రోజు విశేషాలు.   ఈ శనివారం(27.03.2021) నాటి స్వచ్చ సుందరోద్యమం కూడ N.H.16- బందరు జాతీయ మార్గంలోని రిజిస్ట్రారు కార్యాలయ ప్రాంతమే. ప్రారంభ శుభ సమయం 4.23, ముగింపు 6.15. నిన్నటి కన్న కార్యకర్తల సంఖ్య కొంచెం పెరిగి 32 గా ఉన్నది. నాలుగైదు నాళ్లలో కాలుష్యం మచ్చ లేనట్లు శుభ్ర పరుద్దామను కొన్నారు గాని, అది కాస్తా 10 దినాలు పట్టి, నేటితో ముగిసినట్లే.  కశ్మలాల మీద, ...

Read More

2157* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   ‘స్వచ్ఛ – సుందర చల్లపల్లి’ కోసం 2157* వ నాటి బహుముఖ కృషి.   25 వ తేదీ – గురువారం వేకువ 4.25 కే వాట్సాప్ ప్రారంభ చిత్రంలో 20 మంది నిలిచి ఉండడము సరే – జాగ్రత్తగా చూస్తే – వాళ్ళ ముఖాల్లో,...

Read More

2156* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   స్వచ్చోద్యమ ప్రయాణంలో ఇది 2156* వ శుభోదయం.   ఇది మార్చి నెలాంతంలో బుధవారం. (24.03.21) ఎందరో మహానుభావుల్లో ఈనాడు గ్రామ వీధి పారిశుద్ధ్య/ సుందరీకరణ బాధ్యతలను మోసిన కార్యకర్తలు 30 మంది. ఇందుకు గాను ఎప్పుడు మేల్కొన్నారో గాని, 4.20 కే 20 మంది NH...

Read More

2155* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ప్రయత్నంలో 2155* వ పనిదినం.   నేటి (24.03.21) ఉషోదయ స్వచ్చంద శ్రమదాన వేదిక కూడ బందరు జాతీయ రహదారిలోని అమరావతి రాజభవన ప్రాంతమే! ఆ ప్రక్కన – శిర్విశెట్టి దంత వైద్యశాల ఎదుట వాహనాలను నిలుపుకొని, ఛాయాచిత్ర మూలకంగా సంఘటితులై, స్వచ్చాయుధ – పరికర సన్నద్ధులౌతున్న సుమారు ...

Read More

2154* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం! స్వచ్చోద్యమ సుందర చల్లపల్లి నిర్మాతల 2154* వ నాటి ఉత్సాహం.  అలవాటుపడిన – అచ్చివచ్చిన బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ (21.03.21) నాటి శ్రమదాన వీరులు 4.19 కే బందరు జాతీయ మార్గంలో నూతనా విష్కృత వస్త్ర దుకాణం (ట్విల్స్) దగ్గరకు చేరుకొన్నారు. ఈ ఆదివారపు శ్రమ సమీక్షా సమావేశం ముగిసే సరికి 7.00 దాటింది. 48 మంది (అందులో ముగ్గురు అతిధులు) చేసిన కాయకష్టం తూర్పు రామమందిరం మొదలు కళానర్సింగ్ హోమ్ పర్యంతం విస్తరించి ఇప్పుడీ సువిశాల రహదారి స్వచ్ఛ – శుభ్ర – సౌందర్యాలు నయన మనోహరంగా కనిపిస్తున్నవి. గతంలో నెలల తరబడీ శ్రమించి, చేతి చమురు కూడ దండిగా వదలిన కార్యకర్తల కృషి ఫలితం ఇది! మన పెద్దలు “సత్యమేవ జయతే” అని సూక్తీకరించారు గాని, చల్లపల్లి స్వచ్చోద్యమ కారులు సుదీర్ఘకాలంగా “(నిస్వార్ధ) శ్రమయేవ పూజ్యతే” అని కొత్...

Read More

2153* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే (విషతుల్యమైన) ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   శుభ్ర- సుందర – చల్లపల్లి నిర్మాణం లో 2153* వ నాటి ప్రయత్నాలు.   కొన్ని వేల నాళ్ల వలెనే ఈ శనివారం(20.03.2021) నాటి 31 మంది చైతన్య శీలుర, దృఢ మనస్కుల క్రమ శిక్షణాయుత శ్రమదానంతో గ్రామ ప్రధాన రహదారిలో మరి కొంత మేర రాణించింది. వీరిలో 15 మందైతే మరీ వేకువ 4.19 కన్న ముందే బందరు జాతీయ రహదారి కాలుష్యాల మీద దండయాత్రకు సంసిద్ధులై పోయారు! కొన్ని నిముషాల వ్యవధిలోనే తమతో కలిసిన మిగతాసైనికులతో బాటు జరిపిన సమష్టి కృషితో 2 గంటల సమయం నెలకొన్న శ్రమ సందడి తో :   1.      హోమియో వైద్యశాల మొదలు భారత లక్ష్మి వడ్ల మర వీధి దాక...

Read More

2152* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   2152* వ నాటి స్వచ్ఛ – సుందరోద్యమ గ్రామంలో వీధి శుభ్రతలు.   ఈ శుక్రవారం (19.03.2021) నాటి ముఖ్య వీధి పారిశుద్ధ్య కృషిలో ప్రదర్శించిన సచైతన్య – సామాజిక – సామూహిక శక్తియుక్తులు 28 మందివి! – వీరిలో మొవ్వ గ్రామ మూలాలు కలిగి, ప్రస్తుత ఉత్తర అమెరికా ప్రవాసి – మండవ శేషగిరిరావు గారు కూడ ఒకరు! ఇందరు కార్యకర్తల నేటి దీక్షకు ఆది 4.18 సమయమైతే, అంతం 6.12. ఈ వేకువ జాములో స్వచ్చంద కార్యకర్తల శ్రమదానానికి ఆతిధ్యమిచ్చి, శుభ్ర – సుందర – మనోహరమైన స్థలాలు –   1) బందరు దారిలో షాబుల్ వీధి నుండి రాజ్యలక్ష్మి ఆస్పత్రి మలుపు దాక...

Read More

2151* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   వినూత్న స్వచ్ఛ – సుందర ఉద్యమపధంలో ఇంకొక నాడు (2151*).   వర్తమాన గురువారం (18.03.2021) నాటి గ్రామ మెరుగుదల కృషికి కలిసివచ్చిన కార్యకర్తలు 26 మందే గాని, మూడు రోడ్లలో మూడు విధాలుగా కనుల విందుగా రూపొందిన ప్రదేశాలు మాత్రం గ్రామస్తులు చూడవలసినవే! రెండు రకాల వాట్సాప్ ఛాయా చిత్రాలూ – అంటే 4.19 కి మూడు చోట్ల ఎలా ఉన్నవీ, 6.20 తరువాత వాటి తలరాతలెలా మారిపోయినవో పరిశీలించండి. ఈ మూడు ప్రాంతాల గ్రామస్తులు సైతం రోడ్ల మీదో – డ్రైనులోనో వ్యర్ధాలను విసిరే వాళ్ళుంటే – కార్యకర్తల నేటి శ్రమదానంతో పరిశుభ్రమైన తమతమ వీధుల్ని గమనించి – దయచేసి ఒక్కమారు ఆలోచించి, ఇక ముందు అట్టి అ...

Read More
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>