Daily Updates

2150* వ రోజు ...

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే విషతుల్యమైన ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   స్వచ్ఛ – సుందరోద్యమ గ్రామంలో మైలు రాయిగా - 2150* వ నాడు.   సంఖ్యాపరమైన ఒక చిన్న ప్రత్యేకత కల్గిన (2150) ఈ బుధవారం – 2021 మార్చి పదిహేడవ నాడు వేకువ 4.21 సమయంలో బారు తీరి సంత బజారు మొదట్లో కనిపిస్తున్న 14 మంది సంసిద్ధతను వాట్సాప్ మాధ్యమ చిత్రంలో చూడవచ్చు. వీరు కాక మరి కొద్ది నిముషాల్లో సకుటుంబంగా గ్రామ సర్పంచితో సహా వచ్చిన 17 మంది – వెరసి 30 మందికి పైగా – స్వగ్రామ స్వచ్ఛ – సుందర  బాధ్యతలను ఆరేడేళ్లుగా మోస్తున్న కార్యకర్తలు. వీళ్ళందరి భల్లూకం పట్టు శుభ్ర – సుందరీకరణతో సకల కశ్మల నికృష్టమైన సంత బజారును – ఈరోజు రాలేన...

Read More

2149* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే (విషతుల్యమైన) ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   2149* వ నాటి శ్రమదాన స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి.   (14.03.2021) ఆదివారం కావడంతోనూ, శివరామపురం రైతులు కూడ రావడంతోనూ, లయన్స్ సేవా సంస్థ వారికి కూడ స్వచ్ఛ – సుందర శ్రమదానం గాలిమళ్ళడంతోనూ ఈ వేకువ 4.30 నుండి 6.15 వరకు ఉత్సాహభరితంగా, ఉధృతంగా జరిగిన 39 మంది కార్యకర్తల శ్రమదానం ధనం – కీర్తి వంటి భౌతిక ప్రమాణాలతో వెలకట్టలేనిది!   శ్రమదాన ప్రదేశం పెదకళ్ళేపల్లి బాటలో మేకలడొంక – పంట కాలువల నడిమి చోటులో సుమారు 150 గజాల నిడివి! ఎవరి అంతరాత్మలు మేలు కొలిపితే వాళ్ళు స్వయం ప్రేరితులై, ఏ 3.30...

Read More

2148* వ రోజు...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే (విషతుల్యమైన) ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లిలో 2148* వ నాటి శ్రమదాన మహనీయత.   శివరాత్రి పర్వదినానంతర శనివారం (13.03.2021) నాటి వేకువ జామున జరిగిన గ్రామ మెరుగుదల శ్రమదానంలో కలిసి వచ్చిన వారు ఊరి జనాభాలో వెయ్యి మందికి ఒకరు! అది చల్లపల్లి పంచాయతి పరిధిలోని మేకల డొంక – కొత్తూరుల నడిమి రహదారి – గత మూడు దినాలుగా శ్రమదానవేదికైన కళ్ళేపల్లి మార్గమే! ఇందుకు గాను స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు ఎంచుకొన్న సమయం – 4.22 – 6.10 నడుమ. తమ ఊరి సంక్షేమానికి ప్రయత్నించిన వాళ్ళెందరు – ఎన్నాళ్ళు పాటుబడ్డారు – ఏ వీధిని, ఏ మురుగు కాల్వను, ఏ శ్మశానాన్ని, ఏ ప్రధాన వీధిని ఎంతగా ...

Read More

2147* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే (విషతుల్యమైన) ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   2147* వ నాటి స్వచ్ఛ – సుందర ఉద్యమ చరిత్ర.   నేడు కూడ మహాశివరాత్రి పర్వదినం క్రిందే లెక్క అని విన్నాను. ఈ శుక్రవారం వేకువ 4.28 కి శివరామపురం దారిలో మేకలడొంక – పంట కాలువల మధ్యస్త ప్రదేశానికి చేరుకుని, సముచిత శ్రమదానానికుపక్రమించిన 23 మంది సామాజిక చైతన్య శీలురు 110 నిముషాల పాటు ఆ రహదారి స్వచ్ఛ – పరిశుభ్ర – సౌందర్యాల మెరుగుదల కోసం ప్రయత్నించారు. గతంలో ఎన్నో మార్లు శివరామపురం కార్యకర్తలతో గలిసి వీళ్ళు ఒక్కో మారు నెలల తరబడి కూడ కష్టించి, ఈ 3 కిలోమీటర్ల బాటను చెట్లతో – పూలమొక్కలతో – స్ఫూర్తిదాయక నినాదాల వ్రాతలతో మెరుగులు దిద్ది, దాని ...

Read More

2146* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే (విషతుల్యమైన) ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం! పెదకళ్ళేపల్లి దారిలో 2146* వ నాటి స్వచ్చోద్యమ అవిరళ కృషి.   ఈ మహా పర్వదిన ముహూర్తంలో – 23 మంది చల్లపల్లి స్వచ్చోద్యమకర్తలు 4.30 నుండి 6.10 నిముషాల నడుమ తల పెట్టిందీ, పాటు పడిందీ రక్తీ కాదు ముక్తీ కాదు; దక్షిణ కాశి అనబడే పెదకళ్ళేపల్లి శివుని (= శుభ్రప్రదుడు) దర్శించుకొని, ముక్తి నాశించుకొనే వేలాది భక్తుల ప్రయాణ భద్రతనీ, సౌకర్యాన్ని మాత్రమే! ఈ నిరంతర ప్రజాభ్యుదయకర శ్రమదాతల లక్ష్యం స్వగ్రామస్తులకు, యాత్రికులకు మరింత మెరుగైన సౌఖ్యమూ, సౌకర్యామూ! అట్టి సంతృప్తి వెదుకులాటలోనే వీళ్ళీ మార్గంలో గత ఐదారు శివరాత్రులకు ముందూ – తర్వా...

Read More

2145* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   (శివరామపురం) పెదకదళీపుర మార్గంలో - 2145* వ నాటి స్వచ్చోద్యమం.   మహాశివరాత్రికి ముందర ఈ బుధవారం (10.03.2021) – కళ్లేపల్లి వెళ్ళే దారి పవిత్రత కోసం పాతిక మంది కార్యకర్తలు చల్లపల్లి నుండి 2 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించి, మేకలడొంక వంతెన దగ్గరకు 4.27 కే చేరుకొన్నారు. ఈ పెద్ద పండుగ సందర్భంగా – దక్షిణ కాశి అనే పేరుబడిన పెదకదళీపుర మార్గంలో భక్తులు వేల మంది ప్రయాణించి శివుని సందర్శించుకొనే సమయాన, ద్వి – త్రి – చతుశ్చక్ర వాహన దారులకూ, పాదచారులకూ, RTC వారికీ ప్రయాణ భద్రత – ఆహ్లాదతల దృష్ట్యా గత ఆరు ...

Read More

2144* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం! సొంత ఊరి ఆనంద ఆరోగ్యాల దృష్టితో 2144* వ నాటి శ్రమదానం.   ఈ మార్చి మాసపు తొమ్మిదవ దినాన – మబ్బులు క్రమ్మిన వేకువ 4.20 సమయానికి బందరు రహదారిలో గల ATM కేంద్రం దగ్గర కనిపించిన 14 – 15 మంది స్వచ్ఛ కార్యకర్తలే కాదు – కొద్ది నిముషాల అంతరంతో 17 మంది చేరి, వాళ్ళ బలం 32 మందిగా తేలి, 6.20 దాక – 50/60 పని గంటలలో – సడలని పట్టుదలతో జరిగిన ముఖ్య వీధి స్వచ్ఛ – శుభ్ర – సౌందర్య సాధనా ప్రయత్నం ఫలించింది. ఐతే శుభ్రపడిన ప్రదేశం మాత్రం సుమారు వందగజాలే.   “మరి ఇందరు స్వచ్ఛవీరులు రెండేసి గంటలు పొడిచేసింది ఇదేన...

Read More

2143* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   ‘స్వచ్ఛ – సుందర చల్లపల్లి’ కోసం 2143* వ నాటి శ్రమదాన పండుగ.   ఈ 08.03.2143* వ నాటి చంద్రవారం వేకువ – 4.19 వేళకే బందరు రహదారిలో ATM కేంద్రం వద్ద ఆగి, శ్రమదాన ఉధ్యక్తులైన దశాధిక కార్యకర్తలను, వారి చెంతనే – వాళ్ళ కోసం ఎదురుచూస్తున్న దరిద్రపు గొట్టు కశ్మల గుట్టల్నీ ముందుగా గమనించారా? ఆ అపరిశుభ్రత, ఆ అసహ్యం, బాధ్యతారాహిత్యం నిన్నటి రకరకాల వీధి వ్యాపారులవో – చిరుతిళ్ళ బళ్ళ తాలుకువో కావచ్చు; ఐతే వారంతా ఈ గ్రామ సోదరులే – ఇక్కడి సుదీర్ఘ స్వచోద్యమ కార్యకర్తల శ్రమదాన ఫలితాల భోక్తలే! మరి వాళ్ళ క్రమ శిక్షణారాహిత్యానికి విసుక్కొని...

Read More

2142* వ రోజు ...

 ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడము గాక వాడం!   చల్లపల్లి స్వచ్చ-సుందరోద్యమంలో 2142 * వ నాటి దినచర్య.   ఈ నాటి(07.03.2021) స్వచ్చ సైన్య వీధి శుభ్రతలు కూడ నిన్నటి తరువాయిగానే! శనివారం కావచ్చు- ఆదివారం కావచ్చు! కార్యకర్తల స్వచ్చోద్యమ నిబద్ధతలో గాని, గ్రామ మెరుగుదల కృషిలోగాని మార్పులేదు. కాకుంటే సమీప గతం కన్న నేడు గ్రామ స్వస్తత కంకితులైన ధన్యుల సంఖ్య మాత్రం పెరిగి- కరోనా వలన, ఇటీవలి ఎన్నికల వలన రా జాలని పాత కార్యకర్తలు కూడ నవోత్సాహంతో వచ్చి చేరి-44 మంది అటు శివాలయం నుండి ఇటు 3 ప్రధాన దారుల కూడలి దాక చెలరేగి జరిపిన శ్రమదానంతో ½ కిలో మీటరు మేర సకల కశ్మల దరిద్రాలు తొలగి పోయి...

Read More
<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... > >>