రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

17.11.2022...

   ఆ సంగతి తరువాతి మాట! అందరి కవకాశముంది - శ్రమదానం చేసేందుకు స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమ సంచలనంలో కలిసేందుకు వారంలో ఒక రోజా – వ్యక్తిగతం గాన - లేక సకుటుంబంగానా అను సంగతి తరువాతి మాట!...

Read More

16.11.2022...

             తరలింపుడు ఇకనైనా! ఓ ఆర్టీసీ ప్రాంగణమా! అద్భుత శ్మశానమా! రహదారి వనమ్ములార! రమ్య శుభ్ర వీథులార! ప్రతిదీ శ్రమ ఫలితమనుచు ప్రకటింపుడు - చల్లపల్లి ...

Read More

15.11.2022...

      .... కార్యకర్తల పుట్టినిల్లిది! కపట నీతుల నాచరిస్తూ - అబద్దాలనె ఆరగిస్తూ తనను తానే మోసగించే సమాజంలో ఎనిమిదేళ్లుగ స్వార్థమంటని – సార్థక శ్రమదానమే ఆలంబనంగా ...

Read More

11.11.2022...

  అదృష్టమో - లేక దురదృష్టమో! ఎంచదగిన శుభ్రతలను - కాంచదగిన అందాలను ప్రత్యంగుళ స్వచ్చతలను - హరిత భరిత రహదార్లను పరికించీ వినుతించే స్వచ్ఛ సేవలో పాల్గొన లేని వారి దదృష్టమో - లేక దురదృష్టమో!...

Read More

10.11.2022...

    ‘వ్యక్తికి బహువచనం శక్తని’ బాహ్య విసర్జనలు మానిపి - పచ్చపచ్చని చెట్లు పెంచి ప్రతి వీధికి సౌందర్యపు పాఠాలను చెప్పి చెప్పీ   ‘వ్యక్తికి బహువచనం శక్తని’ పదే పదే ఋజువు చేసే ఓ శ్రమదానోద్యమమా! జోహారులు జోహారులు!...

Read More

09.11.2022...

                       శ్రమ వితరణ విజయోస్తు             శరత్కాల గగనంలో చందమామ సాక్ష్యంగా         వీధి శుభ్రతల కోసం విసుగులేక- అలుపెరుగక       పాటుబడుచు తృప్తి చెందు స్వచ్చోద్యమ కర్తలార!        మీ సమయోచిత  శ్రమ వితరణ జయప్రదంబగును గాక!  ...

Read More

08.11.2022...

            ఊరి తరపున ప్రసూనాంజలి! అంచనాలను మించిపోయిన – హద్దులన్నీ చెరిపివేసిన అడ్డులెన్నో దాటి వచ్చిన - స్వచ్ఛ సంస్కృతి పాదుకొల్పిన నిత్య నీరాజనంతో మీ సొంత ఊరిని సమర్చించిన యోధులారా! మీకిదే మా ఊరి తరపున ప్రసూనాంజలి!...

Read More

07.11.2022...

  కొల్లా రాజమోహనుడు (చిలకలూరిపేట) జన చేతన రగులు కొలిపి - రైతుల శ్రేయస్సు కోరి - ఆరోగ్యం లెక్కింపక అహరహమూ శ్రమిస్తున్న ‘కొల్లా రాజమోహను’డనే గొప్ప వైద్య శిరోమణి ఎవరికైన మహాదర్శ మీతడు సాధించిన పని!...

Read More

06.11.2022...

        “డి.ఆర్.కె” నామధేయ స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సంచాలకుడై చెలగిన – అనుక్షణ సమాజ హితం అభిలషించి అడుగేసిన – పరుల కొరకు కష్ట నష్ట పధం ఎంచుకొని గెలిచిన – “డి.ఆర్.కె” నామధేయ ‘కుటుంబ వైద్య’ ఉదాహరణ!     ...

Read More
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>