రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

16.10.2023...

                   హర్షణీయం – దర్శనీయం స్త్రీలు వేకువ గడప దాటీ - వృద్ధులూ రోడ్డెక్కుతుంటే ప్రముఖ వైద్యులు, వృత్తికారులు గ్రామ సేవకు కదలుతుంటే వణిక్ ప్రముఖులు, కృషీవలురూ వచ్చి చీపురులందుకొంటే దృశ్యమెంతటి హర్షణీయం! సమాజానికి దర్శనీయం!...

Read More

15.10.2023...

                అహం మీసం త్రిప్పుతుంటే స్వార్ధములు తొడ కొట్టుతుంటే - అహం మీసం త్రిప్పుతుంటే – బిడియములు, సందిగ్ధతలు మరి కొంత మందిని అడ్డుకొంటే – అడ్డుగోడలు దాటుకొంటూ - బాధ్యతలు గుర్తుంచుకొంటూ ...

Read More

14.10.2023 ...

         అందరం పునరంకితం పైకి కనిపించని సమాజం క్షణక్షణమూ చలన శీలం మంచిగా వినియోగపెడితే మాటవింటది కాలచక్రం అదే చాటుచు చెప్పుచున్నది స్వచ్ఛ – సుందర శ్రమ వినోదం అందుకే స్వచ్చోద్యమానికి అందరం పునరంకితం!...

Read More

13 .10.2023...

              ఎవ్వరు వంద నార్హులు?   సుఖమునకు నిర్వచనమేదో - సంతసానికి అర్ధమేదో సమూహం కృషి ఫలితమెట్టిదొ - ఐకమత్యం శక్తి ఎట్టిదొ  మాటి మాటికి ఋజువు చేస్తూ ప్రజల మనసులు తట్టి లేపే స్వచ్చ సుందర కార్యకర్తలు కాక ఎవ్వరు వంద నార్హులు?...

Read More

12.10.2023 ...

           ప్రాపంచిక స్వస్తతకై పర్యావరణం రక్షణ ప్రతి యొక్కరి బాధ్యత ప్రాపంచిక స్వస్తతకై ప్రకృతితో సఖ్యత అందరికీ ఆహ్లాదం - కొందరిదా బాధ్యత? స్వచ్ఛోద్యమ చల్లపల్లి సాధిస్తుందా ఘనత...

Read More

11.10.2023...

        ఆలోచనలున్న ఊరు ఔనా! ఇది సామ్యవాద ఆలోచనలున్న ఊరు అందరు తమతో బాటుగ స్వస్తులుగా నిలువ గోరు వాతావరణంలో ఆభావనలున్నట్టి ఊరు స్వచ్ఛోద్యమ తరంగాలు ఆ భావన లక్షణాలు ?...

Read More

10.10.2023 ...

        ఎక్కడైన ఉండేదే ఎక్కడైన ఉండేదే ఈ ద్వైధీ భావజాల మొక వంకన స్వచ్ఛ - శుభ్రతొక ప్రక్కన గలీజుగా పాల మీద మీగడ వలె కాలమె తేల్చేయగలదు – ఏది మంచి...

Read More

09.10.2023...

    అసలు హేతువనుకొంటే- ఔనన్నా కాదన్నా అందరి ఆరోగ్యాలకు హరిత స్వచ్ఛ శుభ్రతలే అసలు హేతువనుకొంటే- చల్లపల్లిలో ఆ పని సజావుగా సాగుతోంది! ముప్పది నలుబది ఊళ్లకు మోడల్ గా నిలుస్తోంది!...

Read More

08.10.2023...

                 దేశమనగా మనుషులేనని   దేశమనగా మనుషులేనని తెలియనోళ్లెవరీ తరంలో? సమాజం యెడ బాధ్యతన్నది తెలియదెవ్వని అంతరాత్మకు? ఊరి శుభ్రత ఎంత ముఖ్యమొ వేరెవరో వివరింపవలెనా? మోటు పనులకు సాహసించని మాట మాత్రం నిజంకాదా?...

Read More
<< < ... 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... > >>