రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

27.07.2022...

            స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లనే. సీరియస్ గా నడుస్తున్నదొ – బోరుకొడుతూ ముగుస్తున్నదొ తమాషాగా జరుగుతున్నదొ - సుమోటోగా తీసుకొన్నదొ స్వార్థ త్యాగం రహిస్తున్నదొ - సెల్ఫ్ మోటివ్ బిగుస్తున్నదొ భావి కాలం నిర్ణయిస్తది - సవివరంగ...

Read More

26.07.2022...

            విజన్ వలదా? సృజన వలదా? గ్రామమే ఒక కుటుంబంగా - రహదార్లు ఉమ్మడి బాధ్యతలుగా ఐకమత్యం పెను బలంగా - అందరొకటిగ అడుగులేసే - కశ్మలాలను తరిమి కొట్టే – గ్రామ సౌఖ్యం తీర్చి దిద్దే...

Read More

22.07.2022...

                    ఊహకందని అద్భుతం ఒక సకాలపు మంచి నిర్ణయ, మొక సమంచిత శ్రమ వినోదం కొద్ది మందే వీధి వీధిన కొసరి చేసే పారిశుద్ధ్యం అదే తమకు అదృష్టమనుకొని అనుసరించే చిన్న బృందం ఊరినింతగ మార్చగలుగుట ఊహకందని అద్భుతం!...

Read More

21.07.2022...

          కార్యకర్తల చలువ సుమీ! క్రమం తప్పని సమాలోచన - శ్రమకు వెరవని తత్త్వచింతన సుదీర్ఘంగా ఒక నిబద్ధత - మిశ్రమంగా జనం స్పందన ఎక్కడెక్కడి దార్శనికులకు చల్లపల్లే పెద్ద ప్రేరణ కావడం ఈ స్వచ్ఛ - సుందర కార్యకర్తల కె...

Read More

20.07.2022...

               వర్ధిల్లక తప్పదు! ఒక సత్కర్మాచరణం ఒకో మారు ఒంటరిదే ఒక బ్రూటల్ మెజారిటీ ఉచితానుచితము లెరుగదు స్వచ్చ కార్యకర్త లిపుడు పరిమిత సంఖ్యాకులే వారి బాట ఒక నాటికి వర్ధిల్లక తప్పదు!...

Read More

19.07.2022...

         అందరిదీ అవకాశమె గ్రామ సమైక్యత చాటుట, చైతన్యంతో కదలుట, ఊరుమ్మడి సౌఖ్యానికి ఉవ్వెత్తున యత్నించుట..... అందరిదీ అవకాశమె - అందరి కత్యవసరమే స్వచ్ఛ కార్యకర్తలకిది సొంత విషయమౌతుందా?...

Read More

17.07.2022...

          వినయ వినమిత మనిషి ఆతడు “అహా! ఇది కడు అద్భుతంబని – త్యాగమని – ఆదర్శమని” ఏ కార్యకర్తా జబ్బ చరచడు – “గ్రామ మందున పుట్టి పెరిగిన ఋణం తీర్చే - పౌర బాధ్యత నిర్వహించే క్రమం ఇది...

Read More

16.07.2022...

              సాధకులు ఈ యోధులే! వాళ్ల లక్ష్యం – వాళ్ల గమ్యం - వాళ్ల ధ్యేయం - ఆశయం వాళ్ల ధైర్యం – మనోస్వైర్ధ్యం – ప్రజా రంజన పట్ల ప్రేమం సొంత గ్రామం మెరుగుదలకై చొరవ చూపే లక్షణం స్వచ్చ - సుందర చల్లపల్లికి సాధకులు ఈ యోధులే...

Read More

15.07.2022...

                 సాధకులు ఈ యోధులే! కశ్మలాలను కౌగలించే - శ్మశానాలను సంస్కరించే - ఊరి మురుగు బహిష్కరించే హరిత వనము లలంకరించే – పూల తోటలు పరిమళించే - బద్ధకాలను పరిహసించే జనుల కాహ్లాదములు పంచే - ముని తపస్సులు గుర్తు చేసే – వినయ వినమిత వర్తనలతో ...

Read More
<< < ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... > >>