రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

07.10.2023 ...

          ఓనమాలు దిద్దుకొంది పట్టి పట్టి పరిశుభ్రత పాఠాలను నేర్చుకొంది వీధుల్లో శ్రమదానపు ఓనమాలు దిద్దుకొంది అవసరపడి మురుగు కాల్వ అశుద్ధాలు తొలగిస్తూ స్వచ్ఛోద్యమ చల్లపల్ల...

Read More

06.10.2023...

    ప్రజా స్పందనలోపమెందుకొ గత చరిత్రొక అనుభవంగా - వర్తమానం వాస్తవంగా గ్రామ భవితను తీర్చిదిద్దే క్రమం తప్పని ఉద్యమంగా ఇందరిందరు కార్యకర్తలు వేల దినములు శ్రమిస్తుంటే ...

Read More

05.10.2023 ...

           ప్రజా స్పందనలోపమెందుకొ గత చరిత్రొక అనుభవంగా - వర్తమానం వాస్తవంగా గ్రామ భవితను తీర్చిదిద్దే క్రమం తప్పని ఉద్యమంగా ఇందరిందరు కార్యకర్తలు వేల దినములు శ్రమిస్తుంటే ...

Read More

04.10.2023 ...

     రెండువేలా తొమ్మిదొందల దండి సేవలు! ప్రశాంతముగా - ప్రమోదముగా – ప్రశిష్టంగా- ప్రవిమలంగా సుస్థిరముగా- సుమధురముగా – శుభ్ర సుందర ప్రయత్నంగా సహేతుకముగ- సహర్షముగా-సమూహంగా- సమైక్యంగా ...

Read More

03.10.2023 ...

       చూడదగినది - పాడదగినది భుజం భుజమూ కలిపినప్పుడు - పనుల వేగం పెరిగినప్పుడు ఒక్క పనికే ఇద్దరిద్దరు గ్రక్కునన్ కదలాడి నప్పుడు అలసి దాహం తీర్చుకొని - పని ఆపి సేదలు తీరునప్పుడు ...

Read More

02.10.2023 ...

   అభినివేశం మెరుగుపడ్డది! వేల దినముల -లక్షగంటల శ్రమలు జీర్ణంచేసుకొన్నది కార్యకర్తల సహనమునకూ కఠిన శోధన జరుగుతున్నది ఐనగానీ వీధి శుభ్రత హరిత భద్రత పెరుగుచున్నది అంతకంతకు కార్యకర్తల అభినివేశం మెరుగుపడ్డది!...

Read More

01.10.2023...

            ఇది కద ఆదర్శం !  శ్రమదాతల వదలకుండ వెంటాడిన వర్షం  నలభై మంది ముగించిన శ్రమ విశేష పర్యం  వేలమంది గ్రామస్తులు పొంద బోవు హర్షం  ఏ గ్రామస్తులకైనా ఇది కద ఆదర్శం !...

Read More

30.09.2023 ...

       ఊహే కడు సుందరం ఊరి మేలె తమ మేలను ఊహే కడు సుందరం సేవలేమొ స్వచ్ఛందం శ్రమదానం ఐచ్ఛికం  ప్రతి ఫలితం శ్రమతోనే రాగలదను ఇంగితం ...

Read More

28.09.2023 ...

       స్వచ్ఛోద్యమ సారధ్యం సాహసించి అడుగేసిన స్వచ్ఛోద్యమ సారధ్యం అనుసరించి, అధిగమించు స్వచ్ఛ సైన్య బలగం ప్రతి వేకువ సృజన శీల – ప్రగతి శీల ప్రయత్నం ...

Read More
<< < ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... > >>