రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

18.07.2023 ...

 మంగళవారం (18.7.23) - గంగులవారిపాలెం దారిలో బండ్రేవుకోడు ఉత్తరపు గట్టు చెట్ల దగ్గరి సమామాచారమిది. తొలినాళ్ల స్వచ్ఛ కార్యకర్త, ఇటీవల కొన్నాళ్లు మానిన స్వచ్ఛ - సుందరోద్యమకారుడు తన విధులకు పునరంకితుడైన రోజిది!           యధాప్రకారం 4.30 కు ముందే కార్యక్షేత్రానికి చేరుకొన్న నలుగురు కాక – కాస్త వెనకా ముందుగా మరో ఇద్దరు పెద్దల ప్రమేయంతోనూ...

Read More

17.07.2023...

 శ్రమదానం విలువేదో తెలియకుంది! అడగకనే సమకూరిన స్వచ్ఛ శుభ్రతలు గావున – అభ్యర్థింపకనే ఈ హరిత సంపదున్నందున – వద్దన్నా ఆగని ఒక స్వచ్చోద్యమ ప్రగతి వలన – ...

Read More

16.07.2023...

        సమర్పింతు కృతజ్ఞతాంజలి అర్ధరాత్రపరాత్రి బస్ దిగి స్వగృహమ్ముల కేగు సౌ కర్యమే కనరాకయోమయ సంకట స్థితిలో ప్రయా ణికుల కోసం ముందు&...

Read More

15.07.2023...

          సహస్ర ప్రణతులు! ఏ ఒకరిద్దరొ విభేదించినా – విమర్శించినా - వెనకడుగేయక సమస్యలెన్నో స్వాగతించినా – సమున్నతాశయ సాధన మరువక ఆరాధనలకు - అవహేళనలకు - అతీతముగనే ముందడుగేసిన రెండు వేల ఎనిమిదొందల రోజులు నిండు ...

Read More

14.07.2023 ...

         ప్రజారోగ్యమున కాదిమంత్రములు! ఊరి మేలుకై నిరంతరముగా స్వచ్ఛ సైనికుల సమగ్ర సేవలు ఆర్థిక – సమయ - శ్రమదానములతొ అలంకృతముపై గ్రామ వీధులు స్వచ్ఛ - శుభ్రతా - సౌందర్యములే ప్రజారోగ్యమున కాదిమంత్రములు! ...

Read More

13.07.2023 ...

          కావిస్తున్నాం సహస్ర ప్రణతులు! అందమైన సొంతూరి కోసము సుగంధ భరిత రహదార్ల నిమిత్తము కలిసికట్టుగా భావికాల సౌకర్య సాధనకు నడుం బిగించిన – ఊరి ప్రతిష్ఠకు ఉత్సాహించిన – బలం డ్రైనులకె బలిగావించిన – ...

Read More

12.07.2023 ...

        సందడిగా శ్రమరీతులు! సుశ్రుతముగ, విస్తృతముగ - శోభస్కర రూపముగా అందముగా - హరిత వర్ణ రంజితముగ - స్ఫటికముగా మంద్రముగా - సుస్వరాల సంద్రముగా ప్రతి వేకువ ...

Read More

11.07.2023 ...

         మేలిమి బంగారమగును! సదుద్యమం మీదనినను - సాహసములు నీవనినను – గ్రామానికి ఖ్యాతి దెచ్చు కర్త – కర్మలనుకొనినను – ఆడంబర మసలెరుగని అతి సామాన్యుల మనుకొను ...

Read More

09.07.2023...

 తలరాతను మార్చిరిగద?     ఊరెంత ? జనాభఎంత? దారులెన్ని, డ్రైనులెన్ని? కేవలమొక వందమంది కృత నిశ్చయు లైనప్పుడు దశాబ్దాల కొరత దీర్చి, వసతు లెన్నొ కలగ జేసి ...

Read More
<< < ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... > >>