రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

29.01.2023 ...

          ఈ స్వచ్ఛ గ్రామ కార్యకర్త కలగనినది సక్రమమగు గ్రామస్తులు చైతన్యమె ఆచరించి చూపునది శ్రమైక జీవ సౌందర్యమె ఆశించిన దొక...

Read More

28.01.2023...

            ఏ తీరం చేరుటకో! ముచ్చెమటలె పట్టినవో – ముసురులె ముంచెత్తినవో మురుగు కంపులెన్ని పెరిగి ముక్కుపుటాలదిరినవో స్వగ్రామం మెరుగుదలే పరమావధిగా జరిగిన తొమ్మిదేళ్ల ప్రస్థానం ఏ తీరం చేరుటకో !  ...

Read More

27.01.2023...

   అసంకల్పితంగానో – సుసంకల్పితం గానో అందరిలో కాకున్నా కొందరిలో స్ఫూర్తి నింపి అసంకల్పితంగానో – సుసంకల్పితం గానో తమ స్వస్తత, ఊరుమ్మడి జన శ్రేయం సాధించిన స్వచ్చ – సుందరోద్యమ ప్రవర్తకులకు నమస్కృతులు!...

Read More

26.01.2023...

           కంజలిస్తాం – అనుకరిస్తాం జనం మెచ్చిన శ్రమం ఎవరిదో - వనం పెంచిన ఘనతలెవరివొ - హరిత సంపద – పూల సొబగులు ఆక్రమించిన వీధులెచటివొ ఎవరి శ్వాసలు – ఎవరి ధ్యాసలు ఊరి ప్రగతికి రామరక్షలొ...

Read More

25.01.2023...

 కార్యకర్తకు శ్రమ వినోదం – గ్రామజనులకు మనోల్లాసం సుందరీకరణ ప్రయత్నం – పర్యటనలకు పడిన బీజం వీధి వీధికి వన్నె తెచ్చిన నవ వసంతాల ప్రయాణం ఎవరు కర్తలు – ఎవరు భోక్తలు? ఎవరి త్యాగం – ఎవరి భోగం?...

Read More

24.01.2023...

      ప్రణామిస్తాం – ప్రశంసిస్తాం! సాహసిస్తే - దోహదిస్తే స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లికి అనుకరిస్తే - అనుసరిస్తే - అన్ని వార్డులు శుభ్ర ప్రగతికి వినోదిస్తే - వికాసిస్తే వీధి స్వచ్ఛత, ప్రజా భద్రత...

Read More

23.01.2023...

               చల్లపల్లికి తీపిగురుతులు వినుతికెక్కే గ్రామ సేవలు – వీర విక్రమ త్యాగ దీప్తులు మురుగు సిల్టుల వెలికి తీతలు - ముమ్మరంగా రోడ్ల ఊడ్పులు పచ్చ పచ్చగ పెరుగు చుండే స్వచ్ఛ సుందర బాహ్యవనములు – ...

Read More

22.01.2023...

     కలిసి నడవక – కష్టపడకే వ్యక్తి తనకై పాటుబడడం ఎక్కడైనా జరుగు విషయం ‘మనం మనకోసం’ శ్రమిస్తే మంగళ ప్రదమైన మార్గం కలిసి నడవక – కష్టపడకే కలుగునా గ్రామం వికాసం? స్వచ్చ సుందర కార్యకర్తకె సాధ్యమంతటి శ్రమ త్యాగం! ...

Read More

21.01.2023 ...

      వినమ్రంగా - విభ్రమంగా విహ్వలంగా – విశృంఖలంగా- వెర్రిమొర్రిగ ఊరి వీధులు అచేతనముగ- అనిశ్చితముగ-అయోమయముగ జనం మనసులు వినమ్రంగా- విభ్రమంగా-విస్తృతంగా స్వచ్చ సేవలు! ...

Read More
<< < 1 [2] 3 4 5 6 ... > >>