16.11.2022....           16-Nov-2022

             తరలింపుడు ఇకనైనా!

ఓ ఆర్టీసీ ప్రాంగణమా! అద్భుత శ్మశానమా!

రహదారి వనమ్ములార! రమ్య శుభ్ర వీథులార!

ప్రతిదీ శ్రమ ఫలితమనుచు ప్రకటింపుడు - చల్లపల్లి

ప్రజలను శ్రమదానానికి తరలింపుడు ఇకనైనా!