స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1836* వ నాటి ప్రత్యేకతలు.

Group

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1836* వ నాటి ప్రత్యేకతలు. ఈ నాటి బ్రహ్మ ముహూర్తాన – 3.59-6.05 సమయాల నడుమ- నడకుదురు దారిలోని శ్రీనగర్ పరిసరాలలో జరిగిన స్వచ్చంద శ్రమదాన స్పర్దలో 30 మంది కార్యకర్తలు పాల్గొని, క్రింది విభాగాలలో కృషి చేశారు.

Admin test post

Group

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1834* వ నాటి హరిత సుందరీకరణలు. తొందరగా వచ్చిన చలికాలపు నేటి వేకువ 4.00 – 6.00 గంటల మధ్య నడకుదురు మార్గంలో జరిగిన స్వచ్చంద శ్రమదానంలో 28 మందికి ప్రమేయమున్నది. సుమారు 40 రోజులుగా స్వచ్చ సైనికుల

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1834* వ నాటి హరిత సుందరీకరణలు.

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1834* వ నాటి హరిత సుందరీకరణలు. తొందరగా వచ్చిన చలికాలపు నేటి వేకువ 4.00 – 6.00 గంటల మధ్య నడకుదురు మార్గంలో జరిగిన స్వచ్చంద శ్రమదానంలో 28 మందికి ప్రమేయమున్నది. సుమారు 40 రోజులుగా స్వచ్చ సైనికుల

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1820* వ నాటి స్వగ్రామ ఋణవిముక్తి.

Group Photo

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1820* వ నాటి స్వగ్రామ ఋణవిముక్తి.          ఈ వేకువ 3.58 – 6.00 మధ్య రిజస్ట్రారు కార్యాలయం-రాయ పాటి రాధా కృష్ణ గారి ఇంటి నడుమ జరిగిన కర్తవ్య నిర్వహణలో భాగస్తులైన కార్యకర్తలు 38 మంది. నేటి

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1819* వ నాటి శ్రమ దానాలు.

Group Photo

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం!  స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1819* వ నాటి శ్రమ దానాలు.          “ప్రతి సోమవారం ప్రధాన వీధుల పారి శుద్ధ్య మెరుగుదల”అనే స్వచ్చ చల్లపల్లి సంప్రదాయానుసారంగా నేటి వేకువ 3.58 – 6.05 నిముషాల మధ్య బందరు దారిలోని 6వ నంబరు పంట

వదాన్యులకు విజ్ఞప్తి

f5f392a8-334f-4334-81a6-5af2eaa34f0b

వదాన్యులకు విజ్ఞప్తి మరో 1000 మొక్కలు నాటిన స్వచ్చ చల్లపల్లి కార్యకర్తలు. పచ్చదనం, పరిశుభ్రత, సుందరీకరణ లక్ష్యాలుగా 2014 నవంబర్ 12 న ‘స్వచ్చ సుందర చల్లపల్లి’ ఉద్యమం ప్రారంభిపడిన విషయం తెలిసిందే. పచ్చదనంలో భాగంగా 2015 నుండి ప్రతి వర్షాకాలంలో స్వచ్చ కార్యకర్తలు మొక్కలు నాటుతున్నారు. దాదాపు 6 వేల మొక్కలు నాటి, వీలున్న

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1817* వ నాటి తీరు తెన్నులు (02.11.2019)

Group

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1817* వ నాటి తీరు తెన్నులు. వానలు తగ్గి, చలికాలం తొందరపడిన నేటి వేకువలో 4.07-6.05 నిముషాల మధ్య అవనిగడ్డ మార్గంలో జరిగిన గ్రామ స్వచ్చంద సేవలో మునిగిన కార్యకర్తలు 34 మంది.     5.00 కు నేను

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1816* వ నాటి కొన్ని ఉద్వేగాలు (1.11.2019).

Group Photo

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1816* వ నాటి కొన్ని ఉద్వేగాలు (1.11.2019). నేటి వేకువ ప్రశాంత వాతావరణంలో  3.57 – 6.20 నిముషాల నడుమ గంగులవారిపాలెం రోడ్డులో జరిగిన స్వచ్చ సుందరీకరణ కృషిలో స్థానికులతో సహా 33 మంది పాల్గొన్నారు. ద్విముఖంగా సాగిన

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1815* వ నాటి సంఘటనలు (31.10.2019).

Group Photo

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం!   స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1815* వ నాటి సంఘటనలు (31.10.2019). వానకు సెలవిచ్చి, మంచు, చలిగాలి జంటగా వచ్చిన ఈ వేకువ 4.06-6.05 ల మధ్య సమయంలో గంగులవారిపాలెం దారి చివర జరిగిన ఐచ్చిక శ్రమదానంలో పాల్గొన్న నిస్వార్థ గ్రామ సేవకులు

స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1814* వ నాటి శ్రమదానం (30.10.2019).

Group

ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికివచ్చే ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వేటినీ వాడం! స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి ఉద్యమం – 1814* వ నాటి శ్రమదానం (30.10.2019).           వీరబాబు, రామ లక్ష్మణులు వంటి స్థానికులతో సహా 28 మంది తమ గ్రామ స్వచ్చ- స్వస్తతల కోసం జరిపిన కృషి 22 వ వార్డులోని గంగులవారిపాలెం దారి కించుమించు చివరలో