విన్నపాల & ఉత్తరాలు & కరపత్రాలు

26.05.2022...

           సమర్పిస్తున్నాం ప్రణామం – 126 “వంచనలదే ప్రథమ స్థానం - మంచి నస్సలు నమ్మజాలం స్వార్థ రహిత గ్రామ సేవల సంగతా? అది మేము నమ్మం......” ఇలా భీష్మించిన సమాజాన్నెలాగైనా మార్చగలమని...

Read More

ప్లాస్టిక్ నీళ్ల సీసాలను కొనడం మానేద్దాం....

ప్లాస్టిక్ నీళ్ల సీసాలను కొనడం మానేద్దాం.             ఈ రోజు ఉదయం 4.30 కు మన స్వచ్చ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టడానికి సెంటర్ కు వెళ్లాము. వర్షపు నీటితో సెంటర్ అంతా నిండిపోయిఉంది. డ్రైన్లపై ఉన్న బండలను తీసి డ్రైన్లను చూడగా అవి ప్లాస్టిక్ సీసాలు, ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ కారీ బ్యాగులు, టీ కప్పులు, కొబ్బరి బోండాలతో నిండిపోయి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని బయటకు తీయగానే డ్రైన్లలోని మురుగు పారి రోడ్ల మీద ఉన్న నీరు డ్రైన్లలోకి వెళ్లిపోయినాయి.             కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం విజయవాడ వన్ టౌన్ మొత్తం మురుగు నీటితో నిండిపోయింది. ...

Read More
[1]