25.02.2024....           25-Feb-2024

       అంకితులు మన చల్లపల్లికి -3

అయ్యా! బృందావనుడా! అలుపెరుగని శ్రమకారుడ!

వెనుకాడక ప్రతి పనికీ చొరవచూపు ఆద్యుడా!

"ఆల్ రౌండర్" అను బిరుదుకు అత్యంతం అర్హుడా!

ప్రతి పనిలో సొంత బుర్ర వాడుకొనే విజ్ఞుడా!