కొండపల్లి సాయి – కృష్ణకుమారి (పద్మావతి ఆసుపత్రి ఉద్యోగిని) దంపతుల కుమార్తె అమూల్య!....           13-Aug-2022

  చల్లపల్లిలో మరో హరిత వేడుక!

స్వచ్ఛ - సుందర - చల్లపల్లి కోసం జరుగుతున్న శ్రమదానం వయస్సు నేటికి 2506 రోజులు! ప్రధాన వీధుల్ని, డ్రైనుల్నిజనసమ్మర్దం ఉండే ప్రతి చోటును శుభ్రపరుస్తూ - గోడల్ని సుందరీకరిస్తూ రహదార్ల ప్రక్కన పచ్చదనాల పందిళ్ళు వేస్తూ – వేలకొద్దీ పూల మొక్కలు పెంచుతూ.... స్వచ్ఛ కార్యకర్తల 3 లక్షల పనిగంటల శ్రమతో ఆ గ్రామం ఇప్పటికే ఇరుగుపొరుగు రాష్ట్రాల్లో కూడ ఉదాహరణ యోగ్యంగా మారింది.

కార్యకర్తలతో బాటు ఊరి జనుల్లో సైతం ఇటీవల పర్యావరణ స్పృహ గణనీయంగా పెంపొందుతున్నది! మిగిలిన అన్ని కశ్మలాలకన్నా విందు - వేడుకల్లో ఒక్కమారు వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ వస్తువులే పర్యావరణానికీ, తద్ద్వారా మానవాళి భవిష్యత్తుకూ పరమ శత్రువులు!

కొండపల్లి సాయి – కృష్ణకుమారి (పద్మావతి ఆసుపత్రి ఉద్యోగిని) దంపతుల కుమార్తె అమూల్య!

వివాహవేడుక నిన్న! (12.08.2022)

 అక్కడ జరిగిన విందు, వేడుక ప్లాస్టిక్ రహితం!

ఒక్క ఫ్లెక్సీ లేదు, అసలు ఏ బ్యానర్ పెట్టలేదు, 

ప్లాస్టిక్ విస్తర్లు గాని, గ్లాసులు గాని, భోజనం బల్లల మీద ప్లాస్టిక్ పేపర్లు గాని, కప్పులు, స్పూన్లు గాని లేని ఒక నిరాడంబర  ఆదర్శ  పర్యావరణ హిత  హరిత వేడుక!

ఒక్కనాటి తమ సంతోషం కోసం వందల ఏళ్లు భూమిలో కరగని హానికర ప్లాస్టిక్ లు లేకుండ వేడుక నిర్వహించిన వధూవరులకు, నిర్వాహకులకు - స్వచ్ఛ, సుందర చల్లపల్లి కార్యకర్తల అభినందనలు!

- దాసరి రామకృష్ణ ప్రసాదు

   13.08.2022.