23.09.2023....           23-Sep-2023

           ఏఊరైతే నేమిటి?

ఏఊరైతే నేమిటి - ఏహ్యతలను పెంచు పనికి

ముఖ్యంగా మొగదలలో ముంచెత్తే గుట్టలకి 

ఒక శాతం ఊళ్లందుకు ఉజ్జాయింపుగ దూరం

స్వచ్ఛోద్యమ చల్లపల్లి సాధన మాత్రం పూర్ణం!