పరిశుభ్రత

గ్రామాభివృద్ధి కోసం 6 సంవత్సరాలు ...

 ఎంతో సంతోషకరమైన గత 6 సంవత్సరాలు (గ్రామాభివృద్ధి కోసం 6 సంవత్సరాలు )           మా ఆసుపత్రిని చల్లపల్లిలోని గంగులవారిపాలెం రోడ్డులో 1995 జనవరి 1 న ప్రారంభించాము. అప్పటినుండి ప్రధాన రహదారి మొదలుకొని మా హాస్పిటల్ వరకు ఏ మాత్రం ఖాళీ లేకుండా బహిరంగ మల విసర్జన, కుళ్లిన మాంస వ్యర్ధాలు చోటుచేసుకునేవి. ఈ రోడ్డు ప్రక్కల నివసించే కాలనీ వాసులం కొందరం ఈ బహిరంగ మలవిసర్జనను ఆపడం ఎలా? అనేది చర్చించుకునేవాళ్ళం. కానీ పరిష్కారం మాత్రం మాకు తెలిసేది కాదు.                     2013 డిసెంబరులో రామారావు మాస్టారు, డా. పద్మావతి...

Read More

సాగిపో ముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా!...

సాగిపో ముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా!   మడమ త్రిప్పని దీక్ష / మరికొంత సహనంతొ సాగుమునుముందుకే స్వచ్చ సైనికుడా! స్వచ్చ స్ఫూర్తిని నింప పంచ వర్షాలుగా/ స్వచ్చ సైనికుడవై పాటుబడుతున్నావు. ప్రతికూల పవనాల ప్రస్తావనలు లేని / స్వచ్చోద్యమం నేడు సాధ్యపడుచున్నాది. జనంలో మరి కొంత స్వచ్చ స్పృహ రగిలితే / ప్రజలు ఉమ్మడి బాధ్యతకు నడుం కట్టితే మనకోసమికమనం మహిత కృషి జరిపితే / మన సమాజానికది సందేశమిస్తాది. ...

Read More
[1]