26.09.2023....           26-Sep-2023

           ఉత్తుత్తి కబుర్లతోనె

సుద్దులెన్నొ చెప్పుకొన్న - పెద్ద ప్లాన్లు గీసుకొన్న

ప్రయత్నమెంత చేసిననూ - రాద్ధాంతం నెరపిననూ

దినదినమేబది గంటల తీవ్ర శ్రమ దానం వలె

ఉత్తుత్తి కబుర్లతోనె ఊరికి మేలొన గూడున?