Daily Updates

3155* వ రోజు....... ...

పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి రాగల ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? గ్రామ సామాజికాభ్యుదయ కృషి పరంపర! - @3155*          అది గురువారం నాటిది (20-6-2024) – అది 23+3 గ్గురి శరీర + మేధో శ్రమ! ఇప్పటికి 9 రోజులుగా 1 వ వార్డుకు చెందిన బాలికల వసతి గృహ ప్రాంతానిది! అర కిలోమీటరు వీధి బాగుపడ్డాక హిందూ శ్మశానవాటిక వీధిలోని జమ్మిలంకమ్మ గు...

Read More

3154* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి రాగల ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? క్లుప్తంగా 3154* వ నాటి వీధి సంస్కారాలు!          ఆదివారం తరువాయిగా అవి మరొకమారు 1 వ వార్డు వీధుల్లోనే! పాతిక వేలమంది గ్రామ జన సంఖ్యలోనూ వెయ్యి మందికి పైగా 1 వ వార్డు నివాసుల్లోనూ అట్టి సంస్కారాలకు పాల్పడిన వారు - పురిటిగడ్డకు చెందిన నాదెళ్ల గుత్తేదారుతో సహా - కేవలం 23 గ్గురే - అందుక్కారణం బహుశ...

Read More

3153* వ రోజు..........

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి రాగల ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? మంగళవారం వేకువ సమయానిది 3153* వ ప్రయత్నం!           18.6.24 న 5.22 కే ఆ రెస్క్యూ పనులు!           స్థలం గంగులవారిపాలెం బజారు - అంటే ఊళ్లో కెల్లా స్వచ్చ – శుభ్ర – హరిత సుమ సుందర ప్రదేశమన్నమా...

Read More

3152* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి రాగల ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 3152*న నాటివి రెస్క్యూ టీమ్ పనులు!          ఇది 17.06.2024 - సోమవారం! ఇది A.P. సి. యం గారికి పోలవారమైతే చల్లపల్లికి స్పచ్ఛ కార్యకర్తల్లో కొందరికి వీధి రెస్క్యూవారం! అంచేత వాళ్...

Read More

3151* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి రాగల ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 3151* వ వేకువ కూడ 1 వ వార్డు సేవలే!          ఆదివారపు (16.06.2024) సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా అవి 27 మందికి పరిమితులే! అందుక్కారణం బహుశా  వాన శీలం పట్ల శంకలే! ఈ వచ్చిన వాళ్లైనా  ఇళ్ల దగ్గర పనుల్లేక - వేకువనే నిద్ర పట్టక - ఏంచేయాలో తోచీతోచక - సరదాగా వ...

Read More

3150* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? స్వచ్చ స్వగ్రామ తయారీలో ఇది 3150* వ ప్రయత్నం!             శనివారమైనందునేమో (15.6.24) - ఏదో విధంగా – ఎంతో కొంతగా ఆ ప్రయత్నం చేసిన వారు 33 మంది! సదరు సామూహిక శ్రమదాన రంగస్థలం 1 వ వార్డుకు చెందిన బాలికల వసతి గృహం వీధి! ఇట...

Read More

3149* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? బస్ ప్రాంగణ పరిశుభ్రతా చర్యలు - @3149*          శుక్రవారం వేకువ 4.19 నుండీ 6.10 దాక RTC ప్రయాణికుల సాక్షిగా జరిగిన ఆ చర్యలు అనిదంపూర్వములు, అనితర సాధ్యములు! 23 మంది అలసటనూ చెమటనూ కళ్లజూసిన ఆ మకిలి చేష్టలు ఈ నాటివి కావు - 3149* రోజులుగా జరుగుతున్నవే!...

Read More

3148* వ రోజు..........

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 3148* వ నాడు కూడా..          అనగా జూన్ మాసపు రెండో గురువారం – 13 వ తేదీ వేకువ 4.18 కే వీధి పనులు మొదలైనవి. అప్పుడు 10 మందితో నాగాయలంక రోడ్డులో ప్రారంభమై, మరో 14 మంది వచ్చి కలిసి, వెరసి 24 మంది 6.05 వరకూ నెరవేర్చుకొన్న కర్తవ్యాల పట్టిక : ...

Read More

3147* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? 3147* వ వేకువలో 25 మంది శ్రమదాన వీరం!          “బుధవారం - 12- 6-24 వ తేదీన ఇందరి సేవలందుకొనే అదృష్టం చల్లపల్లిలో – నాగాయలంక రోడ్డులో - పెట్రోలు నిలయం - మొదలు RTC బస్టాండు వాహన నిష్క్రమణ ద్వారం దాకా! ...

Read More

3146* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? సుందరీకరణ దళంగా మారిన 3146* వ నాటి రెస్క్యూటీమ్! “ఎప్పటి కెయ్యది ప్రస్తుత మప్పటికా పనులు చేయు....” స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు గదా! ఈ స్వచ్...

Read More

3145* వ రోజు....... ...

 పర్యావరణ ధ్వంసకమవుతూ - కేవలం ఒక్కసారికి మాత్రమే పనికి వచ్చే ప్లాస్టిక్కులు ఇంకా వాడాలా? ఇవన్నీ 3145* వ నాటి రెస్క్యూ చర్యలు!             సోమవారం వేకువ 4.22 కు మొదలైన ఆ పనులు యధాప్రకారం 6.00 కు ముగిసి, 6.15 కు గంగులవారిపాలెం వీధిలోనే స్వచ్ఛ - సుందరీకరణ నినాదాలతో ముగిసింది. కార్యకర్తల సంఖ్య కూడ బక్కచిక్కింది. ఒక కోళ్ల ఫారం తాలూకు ఉద్యోగి ఇల్లాలికి కంటి ...

Read More
[1] 2 3 4 5 ... > >>