రామారావు మాష్టారి పద్యాలు

24.06.2024...

    శ్రమజీవన శీలులార! ఊరికొరకు పరితపించు ఓ మహానుభావులార! ప్రజాహితం సాధించే శ్రమజీవన శీలులార! సామాజిక బాధ్యత పాఠాలు నేర్పు విజ్ఞులార! ప్రజారోగ్య భద్రతతో పరవశించు మిత్రులార!...

Read More

23.06.2024...

        పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గమనో పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గమనో పెచ్చరిల్లు మూర్ఖమనో కీర్తి ప్రోగు చేసుకునే - గుర్తింపులకోసమనో స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి సాగుతున్నదనుకొంటే- అంతకు మించిన పొరపాటుంటుందామనలో...

Read More

22.06.2024...

              చల్లపల్లికి వెలుగు దివ్వెలు స్వచ్ఛతను నెలకొలిపి చూపిన - శుభ్రతను సాధించి గెలిచిన – గ్రామమున ప్రతి వీధికీ  తమ కష్టమును చవిచూపుచుండిన – హరిత వనములు పెంచి ప్రజలకు ప్రాణవాయువు లందజేసిన స్వఛ్ఛ స...

Read More

21.06.2024...

   సాధ్యమ వేరెక్కడైన? ఎంతటి ధైర్యం కావలె వీధులూడ్చి శుభ్రపరచ ఒక దశాబ్ది కాలముగా ఊరి హితం సాధించగ శ్రమ – ధన - సమయ త్యాగం సాధ్యమ వేరెక్కడైన? స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్ల...

Read More

20.06.2024...

    కాకపోదు ప్రముఖం! దేశ చరితలో పదేళ్లు పెద్ద సంఖ్య కాకున్నా మనిషి బ్రతుకులో దశాబ్ది మాత్రం పెద్దదే గదా! ఊరి మేలుకై శ్రమించు ఉద్యమకారుల సంగతి గ్రామ - రాష్ట్ర చరిత్రలో కాకపోదు ప్రముఖం!...

Read More

19.06.2024 ...

       భ్రమలు లేవు మనకెవరికి “స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి శతశాతం వెలిగిందని తండాలుగ ఊరి ప్రజలు తరలి పాలుగొన్నారని కథ సుఖాంతమయిందనీ” - భ్రమలు లేవు మనకెవరికి సగం ప్రయాణం జరిగిన సంతోషం మాత్రముంది!...

Read More

18.06.2024...

     18.6.24 న 5.22 కే ఆ రెస్క్యూ పనులు!           స్థలం గంగులవారిపాలెం బజారు - అంటే ఊళ్లో కెల్లా స్వచ్చ – శుభ్ర – హరిత సుమ సుందర ప్రదేశమన్నమాట!           అక్కడ మరీ రా...

Read More

17.06.2024...

   మన గ్రామం ప్రత్యేకత! వీధి పారిశుద్ధ్య క్రియ అదృష్టముగ భావించే – గ్రామ వైభవ ప్రక్రియ కర్తవ్యంగా తలచే – అవలీలగ లక్షలాది పని గంటలు కష్టించే – కార్యకర్తలుండుటె మన గ్రామం ప్రత్యేకత!...

Read More

16.06.2024...

     పావన కార్యక్రమమిది! ఏ ఒక్కని ఆలోచన ఇందరిపై రుద్దడమో బ్రతిమిలాడి – భయపెట్టీ శ్రమదానం పిండడమో కాదు - స్వయం ప్రేరణతో కలిసొచ్చిన శ్రామికులే బాధ్యతగా నిర్వహించు పావన కార్యక్రమమిది!...

Read More
<< < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... > >>