27.06.2020....           27-Jun-2020

           మరల మరల నినదిస్తా!

 

వట్టి గొప్పలసలొద్దని – గట్టి మేలు చేస్తామని...

సామాన్యులమై కూడ అసామాన్యుల మౌతామని...

ఉమ్మడి గ్రామం మేలుకు ఉద్యమించి లేస్తామని...

స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి చాటుతోంది చూడండని...