14.04.2021....           14-Apr-2021

 కపట వర్తన కాలుదువ్వే...

సజావుగ ఏ పనులు జరగని సమస్యాత్మక సామాజంలో

కపట వర్తన నిజాయితిపై కాలుదువ్వే కాలములలో

స్వచ్ఛ వీరుల వేల దినముల సాహసాత్మక గ్రామ సేవల

ఉదాహరణలు చల్లపల్లిలొ ఉండు టెంతటి అద్భుతములో!