18.06.2024....           18-Jun-2024

     18.6.24 న 5.22 కే ఆ రెస్క్యూ పనులు!

          స్థలం గంగులవారిపాలెం బజారు - అంటే ఊళ్లో కెల్లా స్వచ్చ – శుభ్ర – హరిత సుమ సుందర ప్రదేశమన్నమాట!

          అక్కడ మరీ రా