20.06.2024....           20-Jun-2024

    కాకపోదు ప్రముఖం!

దేశ చరితలో పదేళ్లు పెద్ద సంఖ్య కాకున్నా

మనిషి బ్రతుకులో దశాబ్ది మాత్రం పెద్దదే గదా!

ఊరి మేలుకై శ్రమించు ఉద్యమకారుల సంగతి

గ్రామ - రాష్ట్ర చరిత్రలో కాకపోదు ప్రముఖం!