19.06.2024 ....           19-Jun-2024

       భ్రమలు లేవు మనకెవరికి

స్వచ్చోద్యమ చల్లపల్లి శతశాతం వెలిగిందని

తండాలుగ ఊరి ప్రజలు తరలి పాలుగొన్నారని

కథ సుఖాంతమయిందనీ - భ్రమలు లేవు మనకెవరికి

సగం ప్రయాణం జరిగిన సంతోషం మాత్రముంది!